Finisaje pt baie si bucatarie

90 produse

grid  list 

 • PMI - Profilul meu de inox

  PMI - Profilul meu de inox

  PMI este profilul din inox creat la comanda in functie de nevoile dumneavoastra.
  0 lei
 • ETY100-Piesa colt interior pentru ETS455

  ETY100-Piesa colt interior pentru ETS455

  Piesa de imbinare colt interior mascheaza estetic imbinarea etansatoarelor sistem retrofit la colturile interioare ale suprafetelor suport.
  0.43 lei
 • ETC100-Piesa de capat pentru ETS455

  ETC100-Piesa de capat pentru ETS455

  Piesele de inchidere stanga/dreapta realizate din PVC rigid,finiseazaesteticinchiderealacapeteaetansatoarelorsistemretrofit.
  0.5 lei
 • ETE100-Piesa colt exterior pentru ETS455

  ETE100-Piesa colt exterior pentru ETS455

  Piesa de imbinare colt exterior mascheaza estetic imbinarea etansatoarelor si stem retrofit la colturile exterioare ale suprafetelor suport.
  0.5 lei
 • BMP100-Acesorii pentru etansator BSP180

  BMP100-Acesorii pentru etansator BSP180

  Setul de accesorii pentru etansator BSP180 cuprinde o piesa de colt pentru imbinarea la 90 de grade si piesele de inchidere stanga/dreapta pentru inchidere la capete.
  3.57 lei
 • DIT090-Bagheta ECOcolt interior 9 mm din PVC

  DIT090-Bagheta ECOcolt interior 9 mm din PVC

  Bagheta concava din PVC ECO pentru muchii interioare se utilizeaza impreuna cu urmatoarele materiale de finisaj:faianta,gresie sau lemnul.Montata la imbinarea peretelui cu pardoseala,bagheta pentru muchii interioare are rol de plinta,ceea ce permite intretinerea zilnica a curateniei in spatiile altfel greu de intretinut.Gama variata de culori uni permite asortarea cu diverse placari ceramice si cu baghetele pentru muchii exterioare.
  3.57 lei
 • DTT10-Bagheta ECO colt exterior 10 mm din PVC,10mm

  DTT10-Bagheta ECO colt exterior 10 mm din PVC,10mm

  Bagheta din PVC ECO se utilizeaza la finisarea completa si eleganta a muchiilor exterioare ale placilor ceramice din plan vertical si orizontal.Se fixeaza simultan cu placarea.Forma sa rotunjita confera spatiului interior un aspect ingrijit.
  3.57 lei
 • EKI090-Bagheta Genesis colt interior 9 mm din PVC

  EKI090-Bagheta Genesis colt interior 9 mm din PVC

  Bagheta concava din PVC se utilizeaza la finisarea muchiilor interioare din plan vertical si orizontal:imbinarea peretelui cu tavanul sau pardoseala,ori la imbinarea a doi pereti acoperiti cu placi ceramice.Suprafata concava a baghetei mascheaza lipsa unui unghi perfect si eventualele neregularitati rezultate prin taierea materialelor folosite la acoperirea suprafetei suport.Etape de montaj a unei baghete pentru muchii interioare ale peretelui:1.Taiati bagheta la dimensiunea dorita;pentru o imbinare reusita la colturi,profilul se taie la 45 de grade;2.Pentru o izolatie perfecta,se recomanda sa aplicati un strat de adeziv corespunzator pe spatele baghetei( partea care se aseaza pe suprafata deja finisata);3.Pozitionati bagheta in locul dorit,presand baza perforata in stratul de adeziv folosit la placarea ceramica;4.Montati placile peste baza profilului,asigurandu-va ca se afla in cavitatea acestuia;5.Indepartati excesul de adeziv cu o carpa,inainte de uscarea acestuia;
  3.57 lei
 • EKI120-BaghetaGenesiscoltinterior12mmMagnumdinPVC

  EKI120-BaghetaGenesiscoltinterior12mmMagnumdinPVC

  BaghetaGenesisconcavaMagnumdinPVCrealizeazajonctiuneadintrepereti,dintrepardosealasiperetesaudintretavansiperete,finisandelegantunghiurileinterioare.Montataintreperetesipardoseala,baghetapreiaroluldeplinta.Semonteazaintimpuloperatiuniideplacareaperetilor.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiinterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita;pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Pentruoizolatieperfecta,serecomandasaaplicatiunstratdeadezivcorespunzatorpespatelebaghetei(parteacareseaseazapesuprafatadejafinisata); 3.Pozitionatibaghetainloculdorit,presandbazaperforatainstratuldeadezivfolositlaplacareaceramica; 4.Montatiplacilepestebazaprofilului,asigurandu-vacaseaflaincavitateaacestuia; 5.Indepartatiexcesuldeadezivcuocarpa,inaintedeuscareaacestuia;
  3.57 lei
 • ETI060-BaghetaGenesiscoltinterior6mmdinPVC

  ETI060-BaghetaGenesiscoltinterior6mmdinPVC

  BaghetaconcavadinPVCseutilizeazalafinisareamuchiilorinterioaredinplanverticalsiorizontal:imbinareapereteluicutavanulsaupardoseala,orilaimbinareaadoiperetiacoperiticuplaciceramice.Suprafataconcavaabagheteimascheazalipsaunuiunghiperfectsieventualeleneregularitatirezultateprintaiereamaterialelorfolositelaacoperireasuprafeteisuport. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita;pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Pentruoizolatieperfecta,serecomandasaaplicatiunstratdeadezivcorespunzatorpespatelebaghetei(parteacareseaseazapesuprafatadejafinisata); 3.Pozitionatibaghetainloculdorit,presandbazaperforatainstratuldeadezivfolositlaplacareaceramica; 4.Montatiplacilepestebazaprofilului,asigurandu-vacaseaflaincavitateaacestuia; 5.Indepartatiexcesuldeadezivcuocarpa,inaintedeuscareaacestuia;
  3.57 lei
 • ETI090-BaghetaGenesiscoltinterior9mmdinPVC

  ETI090-BaghetaGenesiscoltinterior9mmdinPVC

  BaghetaGenesisconcavadinPVCseutilizeazalafinisareamuchiilorinterioaredinplanverticalsiorizontal:imbinareapereteluicutavanulsaupardoseala,orilaimbinareaadoiperetiacoperiticuplaciceramice.Suprafataconcavaabagheteimascheazalipsaunuiunghiperfectsieventualeleneregularitatirezultateprintaiereamaterialelorfolositelaacoperireasuprafeteisuport.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita;pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Pentruoizolatieperfecta,serecomandasaaplicatiunstratdeadezivcorespunzatorpespatelebaghetei(parteacareseaseazapesuprafatadejafinisata); 3.Pozitionatibaghetainloculdorit,presandbazaperforatainstratuldeadezivfolositlaplacareaceramica; 4.Montatiplacilepestebazaprofilului,asigurandu-vacaseaflaincavitateaacestuia; 5.Indepartatiexcesuldeadezivcuocarpa,inaintedeuscareaacestuia;
  3.57 lei
 • ETP120-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaPLUSdinPVC

  ETP120-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaPLUSdinPVC

  BaghetaSemirotundaPLUSdinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.
  3.57 lei
 • ETP648-BaghetaGenesiscoltexterior6mmsemirotundaPLUSdinPVC

  ETP648-BaghetaGenesiscoltexterior6mmsemirotundaPLUSdinPVC

  BaghetaSemirotundaPLUSdinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.
  3.57 lei
 • ETP908-BaghetaGenesiscoltexterior9mmsemirotundaPLUSdinPVC

  ETP908-BaghetaGenesiscoltexterior9mmsemirotundaPLUSdinPVC

  BaghetaSemirotundadinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.
  3.57 lei
 • ETR108-BaghetaGenesiscoltexterior10mmsemirotundaRegulardinPVC

  ETR108-BaghetaGenesiscoltexterior10mmsemirotundaRegulardinPVC

  BaghetaRegulardinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • ETR128-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaRegular

  ETR128-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaRegular

  BaghetaRegulardinPVCesteidealapentrufinisareaplacarilorceramicemaigroase,cugrosimedemaxim12mm.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • ETR608-BaghetaGenesiscoltexterior6msemirotundaRegular

  ETR608-BaghetaGenesiscoltexterior6msemirotundaRegular

  BaghetadinPVCsemirotundaRegularseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioarealeplacilorceramicedinplanverticalsiorizontal.Sefixeazasimultancuplacarea.Formasarotunjitaconferaspatiuluiinteriorunaspectingrijit. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • ETR808-BaghetaGenesiscoltexterior8mmsemirotundaRegular

  ETR808-BaghetaGenesiscoltexterior8mmsemirotundaRegular

  BaghetasemirotundaRegulardinPVC,seutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioarealeplacilorceramicedinplanverticalsiorizontal.Sefixeazasimultancuplacarea.Formasarotunjitaconferaspatiuluiinteriorunaspectingrijit.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • EXT107-BaghetaLinecocoltexterior10mmdinPVC

  EXT107-BaghetaLinecocoltexterior10mmdinPVC

  BaghetapentrucoltexteriordinPVC,esteidealapentruincaperiinalte(avandlungimeade2.7m);suntdisponibileintr-ogamadiversificatadeculori,cepotcompletaoricetipdeamenajare.Finiseazacolturileexterioarealesuprafetelorplacate.Conferaunaspectesteticingrijitspatiiloramenajate.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta.
  3.57 lei
 • INT107-BaghetaLinecocoltinterior10mmdinPVC

  INT107-BaghetaLinecocoltinterior10mmdinPVC

  BaghetaLinecopentrucoltinteriordinPVCesteidealapentruincaperiinalte(avandlungimeade2.7m);suntdisponibileintr-ogamadiversificatadeculori,cepotcompletaoricetipdeamenajarepecolt.Finiseazapracticcolturileinterioarealesuprafeleorplacate.Conferaunaspectesteticingrijitspatiiloramenajate.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta.
  3.57 lei
 • MTS185-Etansator miniconcav din PVC,12x12mm

  MTS185-Etansator miniconcav din PVC,12x12mm

  Etansator bordura,utilizat pentru finisarea unghiurilor drepte de la imbinarea peretelui cu diverse obiecte sanitare:cada,cabina de dus sau blaturile de bucatarie.Se fixeaza dupa terminarea placarii cu un adeziv pentru spatii cu umezeala ridicata.Etape de montaj a etansatorului din PVC:1.Taiati etansatorul la dimensiunea dorita;2.Inserati adezivul in unghiul interior al suprafetelor ce urmeaza a fi etansat;3.Fixati baza etansatorului in spatiul destinat instalarii acestuia4.Stergeti excesul de adeziv cu o carpa;
  4.76 lei
 • LFP100-List decorativ mini din PVCfolio

  LFP100-List decorativ mini din PVCfolio

  Profilele list decorativ din PVC au rol decorativ si se folosesc la finisarea peretilor placati.Sunt rezistente in conditii de umezeala si la oscilatii de temperatura,conferind valente estetice deosebite spatiului finisat.Se instaleaza o data cu placarea peretilor cu adeziv pentru placari ceramice.
  5.95 lei
 • RAF100-Rama de aerisire plastic 10 cm diametru

  RAF100-Rama de aerisire plastic 10 cm diametru

  Rama de aerisire rotunda cu plasa din PVC asigura ventilatia gurilor de aerisire,in bai,in bucatarii (la hote),in holuri,etc.Plasa are rol de protectie impotriva insectelor.Se monteaza foarte usor:suportul se zideste in tencuiala,iar rama cu plasa se fixeaza in suport cu ajutorul holzsuruburilor,care se vor masca ulterior cu capacelele prevazute.Ramele de aerisire au un aspect discret,gasindu-si locul in baia,bucataria sau holul locuintei dumneavoastra
  5.95 lei
 • EMP100-Set de accesorii pentru etansator EPC275 (2 colturi interioare + 2 terminatii )

  EMP100-Set de accesorii pentru etansator EPC275 (2 colturi interioare + 2 terminatii )

  Set de accesorii pentru etansator EPC275 (2 colturiinterioare + 2 terminatii )
  6.46 lei
 • RAG1515-Rama aerisire gravitationala 15x15cm

  RAG1515-Rama aerisire gravitationala 15x15cm

  Rama aerisire gravitationala asigura ventilatia gurilor de aerisire in bai,in bucatarii (la hote),inholuri,etc.Lamelele sunt mobile si se inchid.Se monteaza foarte usor:suportul se zideste in tencuiala.Ramele de aerisire au un aspect discret,gasindu-si locul in baia,bucataria sau holul locuintei dumneavoastra
  7.02 lei
 • LFP250-List decorativ maxi din PVCfolio

  LFP250-List decorativ maxi din PVCfolio

  Profilele list decorativ din PVC au rol decorativ si se folosesc la finisarea peretilor placati.Sunt rezistente in conditii de umezeala si la oscilatii de temperatura,conferind valente estetice deosebite spatiului finisat.Se instaleaza o data cu placarea peretilor cu adeziv pentru placari ceramice.
  7.14 lei
 • RAF110-Rama de aerisire plastic 11 cm diametru

  RAF110-Rama de aerisire plastic 11 cm diametru

  Rama de aerisire rotunda cu plasa din PVC asigura ventilatia gurilor de aerisire,in bai,in bucatarii (la hote),in holuri,etc.Plasa are rol de protectie impotriva insectelor.Se monteaza foarte usor:suportul se zideste in tencuiala,iar rama cu plasa se fixeaza in suport cu ajutorul holzsuruburilor,care se vor masca ulterior cu capacelele prevazute. Ramele de aerisire au un aspect discret,gasindu-si locul in baia,bucataria sau holul locuintei dumneavoastra
  7.62 lei
 • BSP180-Etansator Lineco din PVC coextrudat

  BSP180-Etansator Lineco din PVC coextrudat

  Etansator Plus realizat din PVC coextrudat,proiectat pentru a masca si etansa rosturile dintre suprafetele suport: orizontal si vertical.Pentru imbinarea la 90 de grade si pentru inchidere stanga/dreapta se utilizeaza setul de accesorii(BMP).Suprafata etansata cu ajutorul acestui profil este elegant finisata, intretinerea curateniei fiind mult mai facila.Etansatoarele contribuie la conturarea unui ambient modern in spatiii nterioare(grupuri sanitare si bucatarii).
  8.33 lei
 • RA1515-Rama de aerisire din plastic,15x15 cm

  RA1515-Rama de aerisire din plastic,15x15 cm

  Rama de aerisire cu plasa din PVC asigura ventilatia gurilor de aerisire,in bai ,in bucatarii (la hote),in holuri,etc.Plasa are rol de protectie impotriva insectelor.Se monteaza foarte usor:suportul se zideste in tencuiala,iar rama cu plasa se fixeaza in suport cu ajutorul holzsuruburilor,care se vor masca ulterior cu capacelele prevazute.Ramele de aerisire au un aspect discret,gasindu-si locul in baia,bucataria sau holul locuintei dumneavoastra.
  8.33 lei
 • RAF120-Rama de aerisire plastic 12 cm diametru

  RAF120-Rama de aerisire plastic 12 cm diametru

  Rama de aerisire rotunda cu plasa din PVC asigura ventilatia gurilor de aerisire,in bai,in bucatarii (la hote),in holuri,etc.Plasa are rol de protectie impotriva insectelor.Se monteaza foarte usor:suportul se zideste in tencuiala,iar rama cu plasa se fixeaza in suport cu ajutorul holzsuruburilor,care se vor masca ulterior cu capacelele prevazute. Ramele de aerisire au un aspect discret,gasindu-si locul in baia,bucataria sau holul locuintei dumneavoastra
  8.33 lei

90 produse

grid  list