Baghete metalice de separare

9 produse

grid  list 

 • TLA20-Profil T din aluminiu eloxat,20mm

  TLA20-Profil T din aluminiu eloxat,20mm

  Profil "T" din aluminiu eloxat se utilizeaza ca trecere la acelasi nivel,delimitand doua suprafete placate din planul pardoselii.Eloxajul confera suprafetei exterioare a profilului rezistenta la actiunea agentilor externi(conditii de mediu si substante de curatare).Etape de montaj pentru trecerea de pardoseala din eloxALUM20:1.Taiati profilul la dimensiunea dorita;2.Inserati un strat de adeziv in rostul existent(daca nu exista creati un rost-montaj ulterior)intre cele doua suprafete placate;3.Fixati profilul,prin presare,in adeziv;4.Indepartati cu o carpa surplusul de adeziv;
  12.85 lei
 • BFA087-Baghetă dreaptă flexibilă din aluminiu neeloxatA=8mm

  BFA087-Baghetă dreaptă flexibilă din aluminiu neeloxatA=8mm

  Bagheta dreaptă flexibilă din aluminiu natural confera o nota de rafinament amenajărilor,definind elegant muchiile suprafețelor curbe din plan orizontal.Se curbează manual,din aproape în aproape,în ambele sensuri și se montează simultan cu placarea. Etape de montaj baghete aluminiu flexibilă pentru placări ceramice pe pardoseală: 1.Tăiați profilul la dimensiunea dorită; 2.Asezați profilul în stratul de adeziv,și ancorați-l cu ținte în punctele special proiectate pe partea ștanțată a acestuia; 3.Poziționați plăcile în adeziv,este baza profilului,aliniindu-le la marginea verticală a acestuia; *Raza de curbură formată prin îndoire trebuie să fie suficient de mare pentru a evita deteriorarea profilului **Odată curbate,nu se mai revine asupra formei
  16.66 lei
 • BFA107-Baghetă dreaptă flexibilă din aluminiu neeloxatA=10m

  BFA107-Baghetă dreaptă flexibilă din aluminiu neeloxatA=10m

  Bagheta dreaptă flexibilă din aluminiu natural conferă o notă de rafinament amenajărilor,definind elegant muchiile suprafețelor curbe din plan orizontal.Se curbează manual,din aproape în aproape,în ambele sensuri și se monteaza simultan cu placarea. Etape de montaj baghete aluminiu flexibilă pentru placări ceramice pe pardoseală: 1.Taiați profilul la dimensiunea dorită; 2.Asezați profilul în stratul de adeziv,și ancorați-l cu ținte în punctele special proiectate pe partea ștanțată a acestuia; 3.Pozitionați plăcile în adeziv,este baza profilului,aliniindu-le la marginea verticală a acestuia; *Raza de curbură formată prin îndoire trebuie să fie suficient de mare pentru a evita deteriorarea profilului **Odată curbate,nu se mai revine asupra formei .
  25.82 lei
 • BFA127-Bagheta dreapta flexibila din aluminiu neeloxatA=12mm

  BFA127-Bagheta dreapta flexibila din aluminiu neeloxatA=12mm

  Bagheta dreapta flexibila din aluminiu natural confera o nota de rafinament amenajarilor definind elegant muchiile suprafetelor curbe din plan orizontal.Se curbeaza manual,din aproape in aproape,in ambele sensuri si se monteaza simultan cu placarea.Etape de montaj baghete aluminiu flexibila pentru placari ceramice pe pardosela:1.Taiati profilul ladimensiuneadorita;2.Asezati profilul in stratul de adeziv si ancorati-l cu tinte in punctele special proiectate pe partea stantata a acestuia;3.Pozitionati placile in adeziv peste baza profilului,aliniinde-le la marginea verticala a acestuia; *Raza de curbura formata prin indoire trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita deteriorarea profilului **Odata curbate nu se mai revine asupra formei
  27.61 lei
 • TDL105-Bagheta patrata din aluminiu eloxat 10mm,L=2,5m

  TDL105-Bagheta patrata din aluminiu eloxat 10mm,L=2,5m

  Bagheta patrata din aluminiu eloxat 10mm,L=2,5m
  33.56 lei
 • EFA080-Bagheta flexibila din aluminiu natural 8mm

  EFA080-Bagheta flexibila din aluminiu natural 8mm

  Bagheta dreapta flexibila din aluminiu natural confera,prin instalare o nota de rafinament a amenajarilor,definind elegant muchiile suprafetelor curbe din plan orizontal.Se curbeaza manual din aproape in aproape,in ambele sensuri.Se foloseste pentru finisarea diverselor materiale:mocheta,linoleum,gresie sau piatra naturala.Etape de montaj bagheta aluminiu flexibile pentru placari ceramice pe pardosela:1.Taiati profilul la dimensiunea dorita;2.Asezati profilul in stratul de adeziv si ancorati-l cu tinte in punctele special proiectate pe partea stantata a acestuia;3.Pozitionati placile in adeziv este baza profilului aliniinde-le la marginea verticala a acestuia;*Raza de curbura formata prin indoire trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita deteriorarea profilului**Odata curbate,nu se mai revine asupra formei
  37.25 lei
 • EFA100-Bagheta flexibila din aluminiu natural 10mm

  EFA100-Bagheta flexibila din aluminiu natural 10mm

  Bagheta dreapta flexibila din aluminiu natural confera,prininstalare,onotaderafinamentamenajarilor,definindelegantmuchiilesuprafetelorcurbedinplanorizontal.Securbeazamanualdinaproapeinaproape,inambelesensuri.Sefolosestepentrufinisareadiverselormateriale:mocheta,linoleum,gresiesaupiatranaturala.Etapedemontajbaghetaaluminiuflexibilepentruplacariceramicepepardosela:1.Taiatiprofilulladimensiuneadorita;2.Asezatiprofilulinstratuldeadeziv,siancorati-lcutinteinpunctelespecialproiectatepeparteastantataaacestuia;3.Pozitionatiplacileinadeziv,estebazaprofilului,aliniinde-lelamargineaverticalaaacestuia;*Razadecurburaformataprinindoiretrebuiesafiesuficientdemarepentruaevitadeteriorareaprofilului**Odatacurbate,nusemairevineasupraformei
  39.98 lei
 • EFA120-Bagheta flexibila din aluminiu natural 12mm

  EFA120-Bagheta flexibila din aluminiu natural 12mm

  Bagheta dreapta flexibila din aluminiu natural confera,prin instalare o nota de rafinament amenajarilor,definind elegant muchiile suprafetelor curbe din plan orizontal.Se curbeaza manual din aproape in aproape,in ambele sensuri.Se foloseste pentru finisarea diverselor materiale:mocheta,linoleum,gresie sau piatra naturala.Etape de montaj bagheta aluminiu flexibile pentru placari ceramice pe pardosela:1.Taiati profilul la dimensiunea dorita;2.Asezati profilul in stratul de adeziv,si ancorati-l cu tinte in punctele special proiectate pe partea stantata a acestuia;3.Pozitionati placile in adeziv,peste baza profilului,aliniinde-le la marginea verticala a acestuia;*Raza de curbura formata prin ndoire trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita deteriorarea profilulu i**Odata curbate,nu se mai revine asupra formei
  44.74 lei
 • TFA117-Profil T flexibil din aluminiu eloxat 13x11mm

  TFA117-Profil T flexibil din aluminiu eloxat 13x11mm

  Profilul T flexibil din aluminiu eloxat se utilizeaza ca trecere de pardoseala care finiseaza rostul format la imbinarea a doua suprafete situate la acelasi nivel,diferit placate,cu materiale montate pe curb.Se curbeaza manual,din aproape in aproape,in ambele sensuri.Etape de montaj pentru profil flexibil din eloxALUM20:1.Taiati profilul la dimensiunea dorita;2.Protejati partea vizibila a profilului cu o banda adeziva de hartie;3.Aplicati un strat de adeziv in spatiul unde urmeaza sa fixati profilul si pozitionati-linlocul dorit.Ancorati cu tinte in punctele special proiectate pe partea stantata;4.Aliniati materialul de finisaj la marginea profilului;5.Indepartati excesul de adeziv cu o carpa;IMPORTANT:a.Raza de curbura formata prin indoire trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita deteriorarea profilului;b.Odata curbate,nu se mair evine asupra formei;
  54.26 lei

9 produse

grid  list