Coltare pentru faianta si gresie

15 produse

grid  list 

 • DIT090-Bagheta ECOcolt interior 9 mm din PVC

  DIT090-Bagheta ECOcolt interior 9 mm din PVC

  Bagheta concava din PVC ECO pentru muchii interioare se utilizeaza impreuna cu urmatoarele materiale de finisaj:faianta,gresie sau lemnul.Montata la imbinarea peretelui cu pardoseala,bagheta pentru muchii interioare are rol de plinta,ceea ce permite intretinerea zilnica a curateniei in spatiile altfel greu de intretinut.Gama variata de culori uni permite asortarea cu diverse placari ceramice si cu baghetele pentru muchii exterioare.
  3.57 lei
 • DTT10-Bagheta ECO colt exterior 10 mm din PVC,10mm

  DTT10-Bagheta ECO colt exterior 10 mm din PVC,10mm

  Bagheta din PVC ECO se utilizeaza la finisarea completa si eleganta a muchiilor exterioare ale placilor ceramice din plan vertical si orizontal.Se fixeaza simultan cu placarea.Forma sa rotunjita confera spatiului interior un aspect ingrijit.
  3.57 lei
 • EKI090-Bagheta Genesis colt interior 9 mm din PVC

  EKI090-Bagheta Genesis colt interior 9 mm din PVC

  Bagheta concava din PVC se utilizeaza la finisarea muchiilor interioare din plan vertical si orizontal:imbinarea peretelui cu tavanul sau pardoseala,ori la imbinarea a doi pereti acoperiti cu placi ceramice.Suprafata concava a baghetei mascheaza lipsa unui unghi perfect si eventualele neregularitati rezultate prin taierea materialelor folosite la acoperirea suprafetei suport.Etape de montaj a unei baghete pentru muchii interioare ale peretelui:1.Taiati bagheta la dimensiunea dorita;pentru o imbinare reusita la colturi,profilul se taie la 45 de grade;2.Pentru o izolatie perfecta,se recomanda sa aplicati un strat de adeziv corespunzator pe spatele baghetei( partea care se aseaza pe suprafata deja finisata);3.Pozitionati bagheta in locul dorit,presand baza perforata in stratul de adeziv folosit la placarea ceramica;4.Montati placile peste baza profilului,asigurandu-va ca se afla in cavitatea acestuia;5.Indepartati excesul de adeziv cu o carpa,inainte de uscarea acestuia;
  3.57 lei
 • EKI120-BaghetaGenesiscoltinterior12mmMagnumdinPVC

  EKI120-BaghetaGenesiscoltinterior12mmMagnumdinPVC

  BaghetaGenesisconcavaMagnumdinPVCrealizeazajonctiuneadintrepereti,dintrepardosealasiperetesaudintretavansiperete,finisandelegantunghiurileinterioare.Montataintreperetesipardoseala,baghetapreiaroluldeplinta.Semonteazaintimpuloperatiuniideplacareaperetilor.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiinterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita;pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Pentruoizolatieperfecta,serecomandasaaplicatiunstratdeadezivcorespunzatorpespatelebaghetei(parteacareseaseazapesuprafatadejafinisata); 3.Pozitionatibaghetainloculdorit,presandbazaperforatainstratuldeadezivfolositlaplacareaceramica; 4.Montatiplacilepestebazaprofilului,asigurandu-vacaseaflaincavitateaacestuia; 5.Indepartatiexcesuldeadezivcuocarpa,inaintedeuscareaacestuia;
  3.57 lei
 • ETI060-BaghetaGenesiscoltinterior6mmdinPVC

  ETI060-BaghetaGenesiscoltinterior6mmdinPVC

  BaghetaconcavadinPVCseutilizeazalafinisareamuchiilorinterioaredinplanverticalsiorizontal:imbinareapereteluicutavanulsaupardoseala,orilaimbinareaadoiperetiacoperiticuplaciceramice.Suprafataconcavaabagheteimascheazalipsaunuiunghiperfectsieventualeleneregularitatirezultateprintaiereamaterialelorfolositelaacoperireasuprafeteisuport. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita;pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Pentruoizolatieperfecta,serecomandasaaplicatiunstratdeadezivcorespunzatorpespatelebaghetei(parteacareseaseazapesuprafatadejafinisata); 3.Pozitionatibaghetainloculdorit,presandbazaperforatainstratuldeadezivfolositlaplacareaceramica; 4.Montatiplacilepestebazaprofilului,asigurandu-vacaseaflaincavitateaacestuia; 5.Indepartatiexcesuldeadezivcuocarpa,inaintedeuscareaacestuia;
  3.57 lei
 • ETI090-BaghetaGenesiscoltinterior9mmdinPVC

  ETI090-BaghetaGenesiscoltinterior9mmdinPVC

  BaghetaGenesisconcavadinPVCseutilizeazalafinisareamuchiilorinterioaredinplanverticalsiorizontal:imbinareapereteluicutavanulsaupardoseala,orilaimbinareaadoiperetiacoperiticuplaciceramice.Suprafataconcavaabagheteimascheazalipsaunuiunghiperfectsieventualeleneregularitatirezultateprintaiereamaterialelorfolositelaacoperireasuprafeteisuport.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita;pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Pentruoizolatieperfecta,serecomandasaaplicatiunstratdeadezivcorespunzatorpespatelebaghetei(parteacareseaseazapesuprafatadejafinisata); 3.Pozitionatibaghetainloculdorit,presandbazaperforatainstratuldeadezivfolositlaplacareaceramica; 4.Montatiplacilepestebazaprofilului,asigurandu-vacaseaflaincavitateaacestuia; 5.Indepartatiexcesuldeadezivcuocarpa,inaintedeuscareaacestuia;
  3.57 lei
 • ETP120-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaPLUSdinPVC

  ETP120-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaPLUSdinPVC

  BaghetaSemirotundaPLUSdinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.
  3.57 lei
 • ETP648-BaghetaGenesiscoltexterior6mmsemirotundaPLUSdinPVC

  ETP648-BaghetaGenesiscoltexterior6mmsemirotundaPLUSdinPVC

  BaghetaSemirotundaPLUSdinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.
  3.57 lei
 • ETP908-BaghetaGenesiscoltexterior9mmsemirotundaPLUSdinPVC

  ETP908-BaghetaGenesiscoltexterior9mmsemirotundaPLUSdinPVC

  BaghetaSemirotundadinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.
  3.57 lei
 • ETR108-BaghetaGenesiscoltexterior10mmsemirotundaRegulardinPVC

  ETR108-BaghetaGenesiscoltexterior10mmsemirotundaRegulardinPVC

  BaghetaRegulardinPVCseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioareinplanverticalsiorizontal.Intretinereacuratenieizilniceestefacilitatadatoritasuprafeteicurbateaprofilului.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • ETR128-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaRegular

  ETR128-BaghetaGenesiscoltexterior12mmsemirotundaRegular

  BaghetaRegulardinPVCesteidealapentrufinisareaplacarilorceramicemaigroase,cugrosimedemaxim12mm.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • ETR608-BaghetaGenesiscoltexterior6msemirotundaRegular

  ETR608-BaghetaGenesiscoltexterior6msemirotundaRegular

  BaghetadinPVCsemirotundaRegularseutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioarealeplacilorceramicedinplanverticalsiorizontal.Sefixeazasimultancuplacarea.Formasarotunjitaconferaspatiuluiinteriorunaspectingrijit. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • ETR808-BaghetaGenesiscoltexterior8mmsemirotundaRegular

  ETR808-BaghetaGenesiscoltexterior8mmsemirotundaRegular

  BaghetasemirotundaRegulardinPVC,seutilizeazalafinisareacompletasielegantaamuchiilorexterioarealeplacilorceramicedinplanverticalsiorizontal.Sefixeazasimultancuplacarea.Formasarotunjitaconferaspatiuluiinteriorunaspectingrijit.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta. Etapedemontajauneibaghetepentrumuchiiexterioarealeperetelui: 1.Taiatibaghetaladimensiuneadorita,pentruoimbinarereusitalacolturi,profilulsetaiela45degrade; 2.Asezatiprofilulinadeziv,asugrandu-vadeinserareasubstanteiadeziveinorificiilesituatede-alungulbazeistantate; 3.Pozitionatiplaciledelamargineapereteluiinadeziv,pesteportiuneastantata,aliniindu-lelaextremitateaprofilului;
  3.57 lei
 • EXT107-BaghetaLinecocoltexterior10mmdinPVC

  EXT107-BaghetaLinecocoltexterior10mmdinPVC

  BaghetapentrucoltexteriordinPVC,esteidealapentruincaperiinalte(avandlungimeade2.7m);suntdisponibileintr-ogamadiversificatadeculori,cepotcompletaoricetipdeamenajare.Finiseazacolturileexterioarealesuprafetelorplacate.Conferaunaspectesteticingrijitspatiiloramenajate.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta.
  3.57 lei
 • INT107-BaghetaLinecocoltinterior10mmdinPVC

  INT107-BaghetaLinecocoltinterior10mmdinPVC

  BaghetaLinecopentrucoltinteriordinPVCesteidealapentruincaperiinalte(avandlungimeade2.7m);suntdisponibileintr-ogamadiversificatadeculori,cepotcompletaoricetipdeamenajarepecolt.Finiseazapracticcolturileinterioarealesuprafeleorplacate.Conferaunaspectesteticingrijitspatiiloramenajate.Legasitisisubdenumireadecoltaredefaianta,saubaghetepentrugresiesifaianta.
  3.57 lei

15 produse

grid  list